Miljö & Kvalitet

Zackrissons Bandservice AB säljer och monterar plasttransportband samt plana drivremmar.

Affärsområde: Östergötlands län och norra Småland.

Vår största miljöpåverkan kommer ifrån råvaror samt transporter.

Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar.

Kvaliteten skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna.

Detta ska åstadkommas med pålitliga och effektiva mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.

Vi ska ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken. Vi ska arbeta med marginal till gällande lagstiftning, såväl regionalt som internationellt. Genom kontinuerlig information och fortbildning ska vi göra alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår verksamhet. Zackrissons Bandservice AB är sedan 1999 certifierat enligt ISO 9001.2010-03-18 reviderades ledningssystemet till ISO 9001:2000.

Nedan kan du ladda ner våra certifieringar och miljöpolicy (PDF).

pdf Kvalitetscertifiering  pdf Miljöcertifiering  pdf   Miljöpolicy