Modulband

Vid många användningsområden, speciellt inom livsmedelindustrin är konventionella transportband ej användbara. På grund av av sin konstruktion är då modulband ett bra komplement. Materialet ruttnar ej, är fysiologiskt ofarligt och har en lång livslängd. Banden är lätta att rengöra.

Mer information om modulband.