HyClean

Att upprätta och bevara optimala hygieniska förhållanden tillhör de stora utmaningar som livsmedelsindustrin möter idag.
Hygieniska konstruktionslösningar och enkel rengöring är viktiga krav på utrustning och komponenter som används inom hygienkänsliga livsmedelsprocesser.
Transportband spelar ofta en central roll, eftersom de många gånger kommer i direkt kontakt med livsmedlet.
HyCLEAN är modulband av plast som har utvecklats för att ge bättre hygieniska förutsättningar och enklare rengöring inom sektorer där livsmedel hanteras.